Thursday, July 9, 2015

Pāhoehoe, Puʻu Kahaualeʻa , Kilauea, Hawaii

Pāhoehoe 
Pāhoehoe by U.S. Geological Survey

No comments:

Post a Comment