Wednesday, August 5, 2015

Anak Krakatoa, Sunda Strait, Lampung, Indonesia

Anak Krakatoa 
Anak Krakatoa by Ricky Martin

Krakatoa volcano at Sunda Strait eruption


No comments:

Post a Comment